คุณอยู่ที่นี่

Creatine: Achieve results safely

เขียนโดย IronMaster เมื่อ อ, 09/27/2016 - 11:21
Achieve results safely using Creatine Monohydrate

Creatine โดยปกติมีอยู่ในร่างกายของเราซึ่งเกิดจากกรดอะมิโน 3 ชนิด คือ Arginine, Glycine และ Methionine โดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์จะมี Creatine สะสมอยู่ในร่างกายในรูปของ Creatine Phosphate อยู่แล้วโดยประมาณ ซึ่งในเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อวัว ทูน่า และแซลมอน ก็มีสารอาหารตัวนี้อยู่สูง ถึงกระนั้นเราอาจจะต้องบริโภคเนื้อสดเหล่านี้เป็นปอนด์ๆ ถึงจะได้ Creatine เทียบเท่ากับปริมาณ 1 dose ที่ได้จาก Creatine Powder ในรูปของอาหารเสริม

Creatine เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Adenosine Triphosphate (ATP) ซึ่ง ATP จะอยู่ในรูปของการสะสมพลังงานของเซลล์ ATP เปรียบเสมือนโมเลกุลพลังงานที่ถูกใช้โดยเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย การเพิ่มขึ้นของความเครียดให้กับเซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้ไม่สามารถสะสมโมเลกุลพลังงานอย่างเช่น ATP ได้ นี่เปรียบเสมือนปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ในโรคเรื้อรังหลายๆ ชนิด

Creatine สำหรับเป็นอาหารเสริมทางการกีฬานั้น เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องใช้กำลังมากในเวลาอันสั้น เช่น นักปั่นจักรยาน, นักยกน้ำหนัก เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถพบว่าเมื่อเราใช้ creatine แล้ว ทำให้สามารถยกเวทได้จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น น้ำหนักมากขึ้นได้อีกด้วย

Creatine สามารถเห็นผลได้เร็วแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการฝึกและโภชนาการของแต่ละบุคคล

ปริมาณของ Creatine ที่เทียบโดยปริมาณ 5 grams ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Creatine ต่างๆ ดังนี้
Creatine Monohydrate ให้ Creatine 4.40 กรัม
Creatine Phosphate ให้ Creatine 3.12 กรัม
Creatine Citrate ให้ Creatine 2 กรัม

ข้อแนะนำและวิธีการใช้ Creatine
Loading Phase
จำเป็นที่จะต้อง load ไหม? จริงๆ แล้ว อาจจะไม่จำเป็น แต่เพื่อเร่งการสะสมของ creatine เข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ การ load ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับรอบการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โดยแนะนำให้ load ด้วยปริมาณ 20-25 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน โดยแบ่งทานเป็น 4-5 ครั้งต่อวัน ด้วยระยะห่างของเวลาเท่าๆ กัน
Maintenance Phase
หลังจาก load แล้วให้ maintain วันละ 5-10 กรัม โดยอาจจะแบ่งทานก่อนฝึก 30 นาที และหลังฝึกทันที โดยระยะเวลาในการ maintain 6-8 สัปดาห์

Off Cycle
ให้พักประมาณ 2-3 สัปดาห์ ค่อยเริ่มใหม่อีกครั้ง

กดสั่งซื้อสินค้า Creatine Monohydrate ขนาด 100 กรัม