Build & Burn
[Promotion]

3,550.00บาท  2,190.00บาท

ต้องมาขอบคุณสยามเวย์-มาก ผมเข้าใจว่าสยามเวย์ต-้องการให้ผู้บริโภคพึ-งพอใจสูงสุดในด้านบริ-การ
ผมเองเคยโทรไปถามข้-มูลจากโภชนาการ เจ้าหน้าที่ก็ให้คำปร-ึกษาอย่างดี

ผมได้สั่งเซทนี้ไปเ-ื่อวันพฤหัส โดยจ่ายผ่านเครดิตการ-์ดและเลือกการส่งแบบใ-ช้บริษัทส่งของ
แต่วันที่ได้สินค้า-ือวันเสาร์ตอนบ่ายโด-ไปรษณีย์แบบ EMS
รวดเร็วมากครับ โดยเฉพาะ EMS มีราคาสูงกว่า บริษัทส่งถึง 50 บาท แต่สยามเวย์เลือกที่จ-ะออกค่าใช้จ่ายที่เพิ-่มในส่วนนี้ให้

ส่วนรสชาดไม่เป็นปั-หาอยู่แล้ว เพราะว่าผมทานเวย์ของ-ที่นี่ประจำ
เพิ่มเมื่อ: 03/11/2012 by ณพพงศ์ พงษ์พานิชนุกูล
Your IP Address is: 18.207.102.38
Copyright © 2020 by SIAMWHEY