เวย์รสจืด VP-PRO (WPC80) ขนาด 2.2 ปอนด์
[1 Kg. (2.2 ปอนด์)]

1,290.00บาท  845.00บาท

ผม สั่งเวย์ WPC80 จากเวปนี้ ครับ ใช้ได้ ดี ประหยัด แม้ว่า รสชาด จะซื้อสู็เวย์ยี่ห้อไ-ม่ได้ แต่ผมว่า สำหรับ สภาพเศษฐกิจ แบบนี้ เหมาะกับ ผม และ ผู้สนใจจะใช้เวลานะ เพราะ คุณภาย ดีพอกัน ราคาก้อ โอเค ผู้ขายก้อ โอเค ครับ บริการดี เอาเป็นว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่สามา-รถซื้อเวย์ ยี่ห้อได้ แต่ ด้วย ภาวะเศษฐกิจตอนนี้ผมพ-อใจ ที่จะซื้อเวย์ จากเวปนี้ครับ
เพิ่มเมื่อ: 07/27/2008 by Pathapat Noiphan
Your IP Address is: 34.228.52.21
Copyright © 2023 by SIAMWHEY