เวย์รสจืด VP-PRO (WPC80) ขนาด 2.2 ปอนด์ - Click ที่ภาพเพื่อปิด