คาร์โบไฮเดรต (Maltodextrin / Dextrose) - Click ที่ภาพเพื่อปิด