ถุงมือยกน้ำหนัก VP-PRO Lifting Gloves - Click ที่ภาพเพื่อปิด