เสื้อยืด Blue VP-PRO (ดูดีได้ในบนทุกเรืองร่าง) - Click ที่ภาพเพื่อปิด