Write Review

Build & Burn
[Promotion]

3,550.00บาท  2,350.00บาท

ต้องมาขอบคุณสยามเวย์มาก ผมเข้าใจว่าสยามเวย์ต้องการให้ผู้บริโภคพึงพอใจสูงสุดในด้านบริ-
การ
ผมเองเคยโทรไปถามข้อมูลจากโภชนาการ เจ้าหน้าที่ก็ให้คำปรึกษาอย่างดี

ผมได้สั่งเซทนี้ไปเมื่อวันพฤหัส โดยจ่ายผ่านเครดิตการ์ดและเลือกการส่งแบบใช้บริษัทส่งของ
แต่วันที่ได้สินค้าคือวันเสาร์ตอนบ่ายโดยไปรษณีย์แบบ EMS
รวดเร็วมากครับ โดยเฉพาะ EMS มีราคาสูงกว่า บริษัทส่งถึง 50 บาท แต่สยามเวย์เลือกที่จะออกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มในส่วนนี้ให้

ส่วนรสชาดไม่เป็นปัญหาอยู่แล้ว เพราะว่าผมทานเวย์ของที่นี่ประจำ
เพิ่มเมื่อ: 11/03/2012 by ณพพงศ์ พงษ์พานิชนุกูล
Copyright © 2019 SIAMWHEY.COM Limited Partnership