คุณอยู่ที่นี่

whey protein

Master your Metabolism

เขียนโดย IronMaster เมื่อ พ, 11/09/2016 - 12:27

ระบบการเผาผลาญของร่างกายคือระยะเวลาร่างกายใช้ในการเผาผลาญพลังงานที่รับเข้าไป ยิ่งใช้ระยะเวลาน้อยหรือเผาผลาญได้เร็ว ยิ่งสัมพันธ์ต่อการลดน้ำหนักตัวที่เร็วขึ้น ในบางคนมีการเผาผลาญที่ค่อนข้างช้า ทำให้ง่ายต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และยากต่อการควบคุมน้ำหนักตัว

เวย์โปรตีนมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตสูง

เขียนโดย IronMaster เมื่อ จ, 09/19/2016 - 11:38
เวย์โปรตีน ช่วยลดความดันโลหิต เพื่อสุขภาพ

ข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมที่ได้เผยแพร่ลงในนิตยสาร International Dairy Journal นั้นได้แนะนำว่า
เวย์โปรตีนมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตในผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง

คณะผู้วิจัยการศึกษาข้อมูลนี้กล่าวว่า

สมัครสมาชิก RSS - whey protein