คุณอยู่ที่นี่

Training for your Goals

เขียนโดย IronMaster เมื่อ พ, 10/05/2016 - 22:02

สร้างกล้ามเนื้อและลดไขมัน
ถ้าเป้าหมายของคุณคือ ลดไขมันไปพร้อมกับการสร้างมัดกล้าม เทคนิคการบริหารเพื่อความแข็งแรง (Strength Training) เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติที่สุดเพื่อให้ได้สัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมันที่ดีขึ้นรวมไปถึงเสริมระบบการเผาผลาญที่ดียิ่งขึ้น ใช้แรงต้านปานกลางด้วยจังหวะการเคลื่อนไหวเร็ว พักระหว่าง set น้อย
คุณควรลดพลังงานที่ได้รับต่อวันลง แต่ไม่ใช่การอดอาหารและควรกินให้บ่อยขึ้นแต่เป็นมื้อเล็กที่โปรตีนสูงเป็นหลัก หลีกเลี่ยงจากน้ำตาล ของหวาน และอาหารขยะ
เพิ่มการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน และอีกหลากหลายกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหว และพยายามเพิ่มระยะเวลาของการทำกิจกรรมนั้นๆ ในทุกๆ สัปดาห์
การเสริมอาหารที่แนะนำ: Low carb Protein (แนะนำ VP-PRO Whey Protein) และ Fat Burners (L-Carnitine) รวมถึง BCAA (BM-6)

เพิ่มกล้ามเนื้อและยังคงรูปร่างที่กระชับ
หากคุณเป็นคนที่มีรูปร่างที่สมส่วนโดยธรรมชาติและกำลังต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแต่ยังคงกระชับเช่นเคย ให้ลองบริหารในแบบเดียวกับเป้าหมายข้างต้นคือ Strength Training โดยสามารถทำได้บ่อยขึ้นและเวลาต่อคาบการบริหารที่ยาวนานขึ้น แต่ต้องระวังไม่หักโหมจนเกินไป ควรใช้น้ำหนักแรงต้านปานกลางถึงหนักมาก โดยจังหวะการเคลื่อนไหวปานกลาง ไม่พักระหว่าง set นานเกินไป คุณจะพบว่าคุณสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ง่ายดาย แต่สิ่งนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด และเมื่อคุณได้รับผลลัพธ์กล้ามเนื้อที่น่าพึงพอใจ ขอให้บริหารต่อไปเพื่อรักษาสภาพให้คงไว้
คุณควรเคร่งครัดกับโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อให้คงรักษาทรวดทรงและกล้ามเนื้อ และเฝ้าระวังการก่อตัวของไขมันที่อาจมาเมื่อไรก็ได้
ควรเพิ่มกิจกรรมประเภทแอโรบิค กีฬา และการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ แต่ต้องไม่หักโหม
การเสริมอาหารที่แนะนำ: Creatine และ Low carb Protein (VP-PRO Whey Protein)

เพิ่มน้ำหนักและขนาด
ถ้าคุณมีรูปร่างที่ค่อนข้างบาง และต้องการสร้างความหนาและบึกบึนรวมถึงเพิ่มน้ำหนักตัว คุณควรบริหารด้วยน้ำหนักแรงต้าน หรือ Weight Training แต่ไม่ควรบ่อยหรือใช้เวลานานต่อคาบบริหาร สามารถใช้น้ำหนักแรงต้านที่ค่อนข้างหนักและการเคลื่อนไหวแบบช้าๆ พักระหว่าง set ประมาณ 2 นาที
ควรมีโภชนาการที่พลังงานค่อนข้างสูง โดยพลังงานจากอาหารที่ดีมีประโยชน์ ไม่ใช่อาหารขยะ และควรกินได้พลังงานมากกว่าที่ใช้ไป และกินให้บ่อยมื้อขึ้น
การออกกำลังกายประเภทแอโรบิก หรือ กีฬาที่เคลื่อนไหวแบบใช้ออกซิเจน ต่างๆ ให้ทำน้อยที่สุด เน้นการบริหารด้วยแรงต้านและน้ำหนัก หรือ Weight Training นั่นเอง
การเสริมอาหารที่แนะนำ: Protein (VP-PRO Whey Protein), Creatine และ BCAA (BM-6)